ระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเหลือคลินิกสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ ร้านเพ็ทชอป ฯลฯ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ระบบบริหารงานคลินิกสัตวแพทย์สมบูรณ์แบบ SmartVetC มีระบบ


ขายหน้าร้าน


ระบบลงทะเบียนลูกค้าและสัตว์


ระบบค้นหาลุกค้า สัตว์ ตามรหัสลูกค้า ชื่อเจ้าของ ชื่อสัตว์ เบอร์มือถือ


ระบบการรักษา ห้องแพทย์ (Doctor)


ระบบชำระเงิน (Finance)


ระบบคลังสินค้าและยา (Inventory)


ระบบบริหารยาฉีดและสินค้าต่างขนาดบรรจุภัณฑ์ (Dose Management)


ระบบรายงาน (Report)


ระบบรับตัวดูอาการ อาบน้ำ ตัดขน (Observing & Grooming)


ระบบนัดหมาย และเตือนการนัดหมาย (Appointment)


ระบบมัดจำ (Deposit)


ระบบค้างชำระ (Out Standing)


ระบบค่ีย์ค่าใช้่จ่ายรายวัน รายเดือน (Expenses)


ระบบสรุปกำไร ขาดทุนรายเดือน (Profit/Loss)


แและระบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smartvets.info หรือติดต่อทาง LINE ID: worldmedic  /  worldmedic2


โทร.02-9497816-20 มือถือ 088-2085130 / 087-6743377

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน